Imunita – prečo je dôležitá a ako ju posilniť

zlepšenie imunity

Imunita a imunitný systém je dôležitou súčasťou ľudského organizmu. Bez neho je človek rýchlo chorý a zároveň môže trpieť rôznymi pridruženými zdravotnými problémami. Čo to teda tá imunita je a ako svoj imunitný systém posilniť?

Imunita je v dnešnej dobe často skloňovaným pojmom. Niežeby neexistovala už pred pár storočiami, resp. od počiatku ľudstva, ale lekári ju týmto spôsobom explicitne pomenovali na prelome dvadsiateho storočia. Napr. niektorí z gréckych doktorov a filozofov hovorili o posilnení odolnosti tela a ducha. No zväčša neurčitou formou a skôr sa orientovali na konkrétne praktiky ako otužovanie a dobrá strava. Najmä strava zohrávala veľkú úlohu. Tá bola dokonca (a oprávnene) považovaná za liek. Alebo naopak – otravu a jed.

Čo znamená pojem imunita

Čo to však tá imunita a imunitný systém naozaj je? Je medzi týmito pojmami nejaký rozdiel? Pozrime sa najprv na imunitný systém. Ako už napovedá slovo “systém”, nejedná sa o jednu fyzickú či fyziologickú zložku ľudského tela. Ide skôr o súčinnosť funkcií niektorých týchto zložiek, ktoré – ak všetky fungujú správne – zaisťujú obranyschopnosť ľudského tela pred vonkajšími škodlivými vplyvmi. Ide najmä o ochranu pred rôznymi baktériami a škodlivinami všeobecne – predovšetkým infekčnými mikroorganizmami. A táto obranyschopnosť sa odborne nazýva imunita.

Ako určitú analógiu k diferenciácií týchto pojmov si môžeme predstaviť imunitu ako stav (funkčnosť, efektivitu) dopravy. Tá je výsledkom systému dopravy, kam patrí celé množstvo jednotlivých vecí – od samotných áut a vodičov, cez stav ciest, až po vládu a zákony, ktoré sa majú týkať dopravy. Ak jedna z týchto zložiek dopravného systému nefunguje (napr. zlé zákony, alebo naopak, šoféri nerešpektujúci tieto zákony), tak to, samozrejme, vo výsledku ovplyvní stav dopravy ako takej. Okrem imunitného systému v ľudskom organizme ešte rozlišujeme nervový a hormonálny systém.

Prečo je imunita dôležitá

Ako sme už naznačili, imunita zabezpečuje obranyschopnosť tela pred infekčnými mikroorganizmami a škodlivinami všeobecne. Dôležité je však uvedomiť si, že sa to netýka iba “vážnych” infekčných ochorení akou je napríklad žltačka. Človek – a najmä v dnešnom “technologickom” svete – je vystavený obrovskému množstvu rôznych škodlivín, ktoré oslabujú jeho imunitný systém a tým vznikajú napr. rôzne alergie a podobne.

Ďalším dôležitým faktom je, že imunita zabezpečuje obranu tela nielen pred vonkajšími škodlivými látkami, ale aj tými, ktoré vznikajú vo vnútri telesného systému. V našom tele počas jeho fungovania taktiež dochádza k vzniku rôznych škodlivín – alebo skôr odpadových látok. Preto je dobrá imunita určitou zábezpekou aj pri odstraňovaní vzniknutých “antisystémových” buniek a teda chráni pred bujnením rôznych nádorových ochorení.

Taktiež nás ochráni pred vznikom civilizačných chorôb. No je tu istý paradox. Ako sme spomenuli, v prostredí dnešného človeka sa nachádza obrovské množstvo škodlivín, ktorých výsledkom je pri zlom udržiavaní imunitného systému práve oslabená imunita. A oslabená imunita potom vedie k rôznym chorobám, napr. spomínanej alergií. Ale taktiež môže spôsobiť astmu, sennú nádchu alebo atopický ekzém a ďalšie choroby. Preto sa v tomto zmysle aj oslabená imunita označuje ako určitá civilizačná choroba.

Najčastejšie príčiny oslabenej imunity

Príčin, ktoré vedú k oslabenej obranyschopnosti je hneď niekoľko. Za externé príčiny môžeme považovať negatívne vplyvy životného prostredia, ktoré je v dnešnej dobe v mnohých oblastiach sveta na kritickej úrovni. Či už hovoríme o celkovom znečistení alebo nadmernom používaní rôznych chemických látok, nič z toho nášmu imunitnému systému neprospieva.

Mimo spomínaných škodlivín v našom prostredí a vystavovaniu sa týmto vplyvom, sú to zväčša veci týkajúce sa životosprávy. A nemusíme asi podotýkať, že myslíme hlavne nezdravý životný štýl. Čo najviac negatívne vplýva na zníženie účinnej obranyschopnosti je práve absolútny nedostatok aktívneho pohybu, málo kvalitného spánku a taktiež vysoká miera stresu. A to sú všetko “ingrediencie”, ktoré v dnešnej uponáhľanej dobe zažíva každý z nás – len niekto v menšej a niekto vo väčšej miere.

K tomu, samozrejme, treba prirátať aj iné zlé návyky. Paradoxne tie, ktoré v súčasnej rýchlej dobe majú byť pre mnohých z nás práve efektívnym odbúravačom spomínaného stresu a nedostatku spánku. Máme na mysli nadmerné pitie alkoholu, fajčenie a užívanie rôznych podporných látok, vrátane kávy či energetických nápojov. Veľkým nepriateľom je aj nadmerná konzumácia rafinovaného cukru.

Ako posilniť imunitu

Imunita – teda obranyschopnosť voči škodlivinám a infekčným mikroorganizmom ako v rámci vonkajšieho, tak aj vnútorného prostredia – je pre človeka veľmi dôležitá. Ako sa teda o starať o svoj imunitný systém? Ako si udržať schopnú a efektívnu obranyschopnosť tela? Je to jednoduchšie než si myslíte.

Vo svojej podstate sa naštartovanie zdravej imunity týka hlavne vášho životného štýlu. Vo veľkej miere stačí, keď nebudete robiť všetko, čo sme popísali medzi negatívami. Svojmu telu veľmi uľavíte už vtedy, keď budete dávať pozor na mieru rafinovaného cukru, ktorý denne skonzumujete.

Ďalším krokom je dodržiavanie toho, čo mnoho lekárov označuje ako systém 5 “s”. Sem patrí “zdravá strava”, “šport” (aj otužovanie alebo aktívny pohyb celkovo), dostatok “spánku” a taktiež veci, týkajúce sa skorej psychologickej povahy veci. Máme na mysli veľa “smiechu” a “spokojný život v kruhu svojich najbližších”. Celkovo sa taktiež vyhýbať nadmernému (negatívnemu) stresu.