Energetická trieda A0 je od 2021 pre novostavby povinná

energeticka-trieda-a0

Nový rok so sebou priniesol množstvo zmien. Niektoré z nich sa dotkli aj stavebníctva. Azda najvýznamnejšou z nich je práve prechod na energetickú triedu A0. Všetky novostavby, ktoré dostanú stavebné povolenie v od 1. januára 2021 ju musia spĺňať. Aké sú však kritéria na to, aby stavba získala energetický certifikát A0? 

V prvom rade si treba ujasniť základné pojmy. Zvyčajne vznikajú nedorozumenia, nakoľko existujú dve skupiny posudzovania domov z hľadiska energií: 

  • Hodnotenie podľa energetickej triedy 
  • Hodnotenie podľa potreby energie na vykurovanie

Hodnotenie podľa energetickej triedy

Pre väčšinu ľudí ide o menej známu kategóriu. Jej základným prvkom je tzv. globálny ukazovateľ primárnej energie. Ten vychádza nielen z množstva dodanej energie do domácnosti, ale hodnotí aj to, z čoho je vyrobená (zdroj tepla, druh paliva a zapojenie obnoviteľných zdrojov energie). 

Globálny ukazovateľ primárnej energie však ráta aj s celkovou spotrebou energie od jej vzniku (výroby) až po konečnú premenu na teplo a ohrev teplej vody v domácnosti. Dobrá správa je, že nároky energie na chladenie, vetranie alebo osvetlenie sa sem nezarátavajú. 

Hodnotenie podľa potreby energie na vykurovanie

Oproti predchádzajúcej kategórii ide o všeobecne známejší pojem. Hodnotí sa koľko tepla v kWh/m2 je potrebné na vykurovanie 1m2 domu za rok. Podľa súčasnej normy, ktorá na Slovensku platí od roku 2013 sa novostavby označujú ako:

  • Nízkoenergetický dom – je taký, ktorého potreba energie na vykurovanie kWh/m2 je viac ako 40,7 a menej ako 80,4. 
  • Ultranízkoenergetický dom – do tejto kategórie spadajú tie domy, ktoré sa pohybujú v rozpätí 20,4 až 40,7.
  • Dom s takmer nulovou potrebou energie na vykurovanie – na kúrenie ročne na 1m2 nespotrebujú viac než 20,4 kWh. 

Energetická trieda A0 a rok 2021

Vráťme sa však späť k energetickej triede A0. Tá sa vypočítava ako súčet energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody v kWh/m2, ktorý sa vynásobí koeficientom prideleným k danému druhu energie. 

Najnižší koeficient majú fotovoltaické panely (0,0). Hodnota koeficientu vychádza z toho, že fotovoltaika vyrába elektrickú energiu priamo na streche domu a preto náklady na výrobu a transport nie sú takmer žiadne. Ďalším výhodným zdrojom energie je kotol, ktorý spaľuje drevo (koeficient 0,1). Opäť drevo patrí medzi obnoviteľné zdroje a náklady na jeho ťažbu a spracovanie sú minimálne. Najvyšší koeficient má plyn (1,1) a elektrina (2,2). 

Aby novostavba získala energetický certifikát A0, musí byť globálny ukazovateľ primárnej energie menej ako 54 kWh/m2. To sa dá dosiahnuť viacerými cestami.

Ako dosiahnuť energetickú triedu A0? 

Pri projektovaní domu je dôležité klásť dôraz na čo najnižšiu spotrebu energie na vykurovanie. Dom by teda mal byť aspoň ultranízkoenergetický, ak nie úplne “pasívny”. Tento krok oceníte najmä do budúcnosti, nakoľko majú náklady na vykurovanie stále rásť. Zároveň, pokiaľ je táto hodnota nízka, dá sa dosiahnuť energetická trieda A0 aj pri používaní zdrojov energie s vyšším koeficientom. 

Projektanti často navrhujú aj kombináciu zdrojov tepla na vykurovanie. Ide napríklad o krb (nízky koeficient) a klasický plynový kotol. Pri viacerých zdrojoch tepla sa globálny ukazovateľ primárnej energie vypočítava pomerovo. 

Čoraz častejšie sa však využívajú výdobytky modernej techniky – fotovoltaické panely, rekuperácia a tepelné čerpadlá.

Fotovoltaické panely sa stávajú čoraz populárnejšie. Siahajú po nich najmä majitelia domov, ktorým sa nepáči predstava kúrenia krbom a chcú mať povedzme elektrické podlahové kúrenie. 

Rekuperácia zvyčajne patrí k štandardnom dnešných domácností. Nejde len o módny trend. Pri klasickom vetraní oknami sa stráca až 40% tepla. Pomocou rekuperácie, ktoré dosahujú účinnosť až 80%, je možné znížiť potreba tepla na vykurovanie až o 30%. To sa samozrejme prejaví na vstupe pri výpočte energie potrebnej na kúrenie a ohrev teplej vody.

Tepelné čerpadlá si len pomaly nachádzajú cestu do slovenských domácností. Avšak práve povinnosť novostavieb spĺňať energetickú triedu A0 to zrejme zmení. Tepelné čerpadlá majú účinnosť až 300%. Teda v porovnaní s vyprodukovaným teplom spotrebuje zhruba tretinu elektrickej energie. 

Pokiaľ má teda dom potrebu energie na vykurovanie a ohrev teplej vody napríklad 90 kWh/m2, vďaka tepelnému čerpadlu je skutočná spotreba iba 30 kWh/m2. Problémom však môže byť vysoký koeficient elektriny, ktorý poháňa tepelné čerpadlo. Tento negatívny jav sa dá odstrániť práve kombináciou s fotovoltaickými panelmi. Na obe zariadenie je možné žiadať štátnu dotáciu. 

Energetický certifikát A0 je mnohými kritizovaní. Podľa nich potreba rekuperácie či tepelného čerpadla iba predražuje už beztak vysoké náklady na stavbu. Netreba však všetko vidieť čierno. Spomínané opatrenia síce vyjdú drahšie, no pomáhajú znižovať náklady na vykurovanie, čo oceníte najmä v budúcnosti.